HOME | REVISIÓ OCULAR | CONTACTOLOGIA | TERÀPIA VISUAL | AUDIOLOGIA | LA BOTIGA | DOSÒPTICS
CONTACTAR
 
 

 

Revisió Ocular

Hi ha quatre tipus de graduacions que es neutralitzen amb ulleres o lents de contacte:

Miopia: Es aquella condició que ve donada per tenir un ull massa potent, diriem que l'ull té sempre el zoom posat i només pot enfocar a distancies curtes. La diòptria és l'invers de la màxima distància a que pot enfocar l'ull. (distància mesurada en metres) Amb 2 diòptries de miopia l'ull sols pot enfocar a mig metre (màxim de lluny a 50 cm). Estem associats a la campaña de detecció de DMAE-2010 (degeneració macular associada al edat), aixó vol dir que passem un test per avaluar la integritat macular.

Hipermetropia: És la condició contrària a la miopia, en aquest cas l'ull es poc potent i per veure-hi de lluny ha de fer servir el zoom (tècnicament s'anomena Acomodació), així algú hipermetrop pot enfocar de lluny però sempre amb un important desgast energètic. Les distàncies més complicades per treballar per als hipermetrops són les distàncies curtes: lectura, ordinador, manualitats...
Podem corregir-la amb ulleres o lents de contacte.

Astigmatisme: Stigma significa punt en grec. La A del devant indica la negació del punt. Qui té astigmatisme sol tenir l'ull o algún dels seus components una mica abombat enlloc de perfectament esfèric i aixi es com li resulta la imatge d'un punt: allargada. L'astigmatisme pot provocar mala visió tant de lluny com d'aprop y sobretot destorba per a estudiar o per a treballar amb ordinador.

Presbícia: Conegut també per vista cansada, es tracta de la pèrdua de capacitat de l'ull d'enfocar a distàncies diferents (seria com una càmara de focus fix o sense zoom). Si l'ull va corregit amb les ulleres de lluny o no té cap graduació, aleshores s'utilitza un vidre "d'augment" (tipus lupa) per enfocar d'aprop.

Estem associats a la campaña de detecció de DMAE-2010 (degeneració macular associada al edat), aixó vol dir que passem un test per avaluar la integritat macular.

Dins els serveis que podem trobar a nivells de revisió ocular, podem destacar el control de la PIO (Pressió IntraOcular), test de la prevenció de la DMAE(degeneració macular associada a l'edat), la graduació de la visió, el control de lents de contacte; I d'una altra banda fem revision més completes per casos de nens amb ulls mandrosos (amblíops), estrabismes i problemes d'aprenentatge.

Per tal que rebeu una millor atenció, preferim donar visites concertades: trucant al 937276771.

 

 
Optica en Sabadell | DOSOPTICS | www.dosoptics.com | web diseñada por FARO